Εγγύηση και Εξασφάλιση του Πελάτη

Η Ecosystem κάνοντας πράξη τη θεωρία της, αξιοπιστία και σεβασμός στον πελάτη, πιστοποιεί και εγγυάται τις υπηρεσίες της.
Δημιουργία αρχείου
Για κάθε έργο δημιουργεί αρχείο με ψηφιακές εικόνες από την έναρξη μέχρι και την ολοκλήρωση των εργασιών του συστήματος.
Εγγύηση και τεχνική υποστήριξη
Με την ολοκλήρωση των εργασιών δίνεται γραπτή εγγύηση για την αποτελεσματικότητα του συστήματος, την καλή ποιότητα των υλικών και την σωστή τεχνική εφαρμογή των καθώς και την τεχνική υποστήριξη.
Οπτικός έλεγχος
Για όσο ισχύει η εγγύηση το σύστημα θα ελέγχεται από τους τεχνικούς της εταιρείας και το υλικό θα προστίθεται στο υπάρχον αρχείο του έργου. Είμαστε πάντα ένα βήμα μπροστά και προλαμβάνουμε οποιαδήποτε αιτία μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στο σύστημα και δίνουμε άμεσα λύσεις. Ακολουθώντας αυτή τη διαδικασία η εγγύηση δεν είναι απλά ένα έντυπο αλλά ζωντανή και έμπρακτη προσφορά στον πελάτη μας.

Συντελεστής Θερμοπερατότητας Aδιαφανούς Στοιχείου

Συντελεστής Θερμοπερατότητας (U-Value)
Είναι η ποσότητα θερμότητας ανά μονάδα χρόνου που περνά μέσα από 1m2 στοιχείου κατασκευής με πάχος d (m) όταν η διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ των επιφανειών αυτών είναι ίση με 1°K (W/m2K)